"Caminem junts " (Bernardi i el seu grup)

Caminem tots de la ma per esta terra
treballem en ella tots els valencians
fem la pau i no la guerra
i viurem com a germans

Caminem i anem fent patria cada dia
i afirmem la nostra nacionalitat
demanem l'autonomia i la Generalitat

Valencians anem fent patria cada dia
valencians que tots sentim adoracio
per les terres de Valencia Alacant i Castello

Caminem portant ven alta la Senyera
i lluitem en el treball i en el carrer
perque el Reyne de Valencia molt gran el tenim que fer

Valencians anem fent patria cada dia
valencians que tots sentim admiracio
per les terres de Valencia Alacant i Castello

Parlem tots en el pais la nostra llengua
i tindrem pronte la gran satisfaccio
d'aconseguir l'autonomia per a la nostra regio

demanem l'autonomia per a la nostra regio

 

     
© www.softwarevalencia.com - Maquetacio i Disseny: Tomas i Zaït