"Que farem del pobre Joan" (Duc de Calabria)

Que farem del pobre Joan.
Sa muller se n'es anada
Lloat sia Deu

--¿A hont la n'irem a sercar?

--A l'hostal de sa vehina
¡Lloat sia Deu!

--Y digau, lo meu vehi,
ma muller, si l'haveu vista
¡Lloat sia Deu!
Per ma fe, lo meu vehi,
tres jorns ha que no l'he vista
¡Lloat sia Deu!
Esta nit ab mi sopà.
Y en tant s'es transfigurada
¡Lloat sia Deu!
Ella se'n tornà a son hostal,
trobà sos infants que ploren
¡Lloat sia Deu!
No ploreu, los meus infants,
¡Oh, mala dona reprovada!
¡Lloat sia Deu!

 

     
© www.softwarevalencia.com - Maquetacio i Disseny: Tomas i Zaït