"Canço d'amor per a tu"

El estiu
s' està morint
el vent ha canviat
i soles imirant al sol
et vullguera l meu costat
ya tinc treinta anys
a on et trobaras
companyera del futur
vullc acariciar les teues mans

Contant-te els meus secrets
quan mor el dia
els pardalets seran testics
del nostre amor,
vullc sentir el teu cos
tan junt a mi
i llegir-te en la vesprada
els meus poemes

Amor imaginari
et vullc trobar

Canço d' amor per a tu
estic trist i mirant al mar

Ya tinc 30 anys
El fret vol vindre ya
A on et trobaras
companyera del futur
Vullc acariciar
les teues mans

(Pep Marcos i Grup Alcudia)

 

     
© www.softwarevalencia.com - Maquetacio i Disseny: Tomas i Zaït