"Als chiquets de Benicassim"

Yo vaig vindre a esta terra
una vesprada de giner
la teua llum
la teua pau
em va fer somiar
somiar despert

Despres vaig trobar
en els teus chiquets
l' esperança d' un nou amaneixer

Benicassim, yo te cante
cante als teus chiquets

I encara no se
si m'en quedare
aci en Benicassim
on el mar es diferent

I encara no se
si m'en quedare
els teus monts
i els teus cels
al cor els portare

Yo que vullc als animals
als camps
i al mar

yo que porte la Senyera
al cor bordada

Vullc que siga el nostre simbol
de llibertat

¡Companyers, ajudeu-me
vullguera ser sempre
chiquet

Benicassim
yo te cante
cante als teus chiquets

I encara no se
si m'en quedare
aci en Benicassim
on el mar es diferent

I encara no se
si m'en quedare
els teus monts
i els teus cels
al cor els portare

(Pep Marcos i Grup Alcudia)

 

     
© www.softwarevalencia.com - Maquetacio i Disseny: Tomas i Zaït