"La musica la Nyora"

A la musica la Nyora,
la venguda del Rei
l' ha fotut
perque diu que no toca
i s' ha despistat del chot-chut

La batuta al mestre Rico
pegaria foc poc a poc
que les filles de Tonet
ya ho arreglarien
per a que ixquera tort

I la batuta no li han donat
perque a Camilo no li ha passat,
ai, pobre Rico,
que burro es,
pareix mentira
-¡tanqueu-lo pres!-

No sigues tonto
ni tan caldos
que no te passe la d' Amoros
trenca la batuta
i ves-t'en corrent
a la teua tenda
a vendre aiguardent

(Popular. Recopilada per Tonico Sansano)

 

     
© www.softwarevalencia.com - Maquetacio i Disseny: Tomas i Zaït