"Santa Pola"

Esta canço es un himne
als homens de la mar
al peixcador, al mariner

Santa Pola,
marinera, als teus fills vullc cantar
el meu primer recort era la barraca
i aquell carro m'emportava a somiar

Quan era un chiquet
era amic de les teues gavines
elles me contaven la vida dels mariners
que naveguen tan dessamparats

Vixca Santa Pola
poble que alça al cel
Vixca Santa Pola
eixe mar es teu
Vixca Santa Pola
i la mar de Deu
que abraça als teus fills
peixcadors i mariners

Vixca Santa Pola
poble que alça al cel
Vixca Santa Pola
eixe mar es teu
Vixca Santa Pola
i la mar de Deu
que abraça als teus fills
peixcadors i mariners

Que tristes estan les barques peixcador,
elles saben que el teu treball en la mar
es dur i t' ho agraïxen
pero mentres naixca un music, un poeta o un loco
la teua figura sera inmortal peixcador
la teua figura sera inmortal

Que trista
està la teua barca peixcador
Ella sap que per un troç de pa
tu te jugues la vida en la mar

Santa Pola,
marinera, alça el orgull el teu cap
Tots anem a l' illa de Tabarca
a ofrenar-li el nostre cant

Vixca Santa Pola
poble que alça al cel
Vixca Santa Pola
eixe mar es teu
Vixca Santa Pola
i la mar de Deu
que abraça als teus fills
peixcadors i mariners

que abraça als teus fills
peixcadors i mariners

que abraça als teus fills
peixcadors i mariners

peixcadors i mariners.!!

(Pep Marcos i Grup Alcudia)

 

     
© www.softwarevalencia.com - Maquetacio i Disseny: Tomas i Zaït