El Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà / Castellà-Valencià arreplega tot el lèxic genuí valencià i resol qualsevol dubte sobre cóm escriure les formes del lèxic valencià actual, sense arcaismes ni paraules en desús.