Consulteu fàcil i ràpidament els Diccionaris Normatius de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana:

– Diccionari General de la Llengua Valenciana. Inclou la flexió completa de més de 7.000 verps, entrades ilustrades i un assistent per a ajudar a trobar paraules.
– Diccionari Bilingüe Valencià/Castellà.
– Diccionari Valencià de Sinònims, Afins i Antònims.
– Diccionari Valencià de la Rima.