El pròxim dia 19 de giner a les 19:15h en la sèu de Lo Rat Penat, tindrà lloc una conferència sobre el proyecte d’una Wikipèdia en valencià baix el títul: “L’Enciclopèdia – Coneix el proyecte i deprén cóm colaborar”, a càrrec de Joan Pau Mèrita i Manuel Martínez.