Els encarregats del manteniment del Traductor de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) han actualisat l’estil d’alguns elements de la web que havien quedat obsolets i els han adaptat per a una correcta visualisació en els diferents dispositius que s’utilisen ara en més freqüència que quan es llançà esta ferramenta, com són els smartphones i tablets.


Sense dubtes, una bona iniciativa que fa més atractiu l’us d’este Traductor de texts de Castellà a Valencià i que com comenten, continuaran ampliant per a fer-lo més accessible i en noves funcionalitats.

Per una atra banda, recorden que no deixen de banda l’actualisació del motor d’este Traductor, afegint noves paraules i expressions i corregint errors, per a que cada volta ixquen traduccions de major calitat.