DokuWiki es un Wiki d’us senzill i compatible en els estandars. Orientat a crear documentacio de qualsevol tipo dins de grups de desenrolladors, grups de treball i chicotetes companyies. La seua sintaxis simple a la volta que potent facilita la creacio de texts estructurats i permet que els archius generats siguen llegibles inclus fora del Wiki. Totes les senyes s’almagasenen en archius de text pla, sense requerir l’us de cap base de senyes per al seu funcionament. Nota: Per a instalar-la en valencià heu de triar el codic d’idioma ‘ca-va’