Telegram és un servici de mensageria instantàneu que s’utilisa, fonamentalment, per a mantindre conversacions de persona a persona o en grup. De la mateixa manera que en WhatsApp es poden enviar mensages per text, àudio i fins i tot realisar videocridades.

També es poden compartir fotos i vídeos, aixina com atres elements menys convencionals com cançons, archius de qualsevol tipo o la teua ubicació, que pot actualisar-se en temps real.

No obstant, la seua particularitat són els chats secrets, a on els mensages s’autodestruïxen en un temps determinat per a protegir la privacitat de qui ho utilisa.

PER A TRADUIR-LO AL AVLENCIÀ:
¡Posa’t Telegram en valencià!