Este mes ha eixit a la llum una nova versió menor del paquet d’ofimàtica lliure Apache Open Office que corrig alguns bugs detectats en la suite.

Entre atres millores i errors corregits destaquen: Afegit soport per a AdoptOpenJDK aixina com per a Oracle Java, possibles penjades en còdic Freetype, penjades en Writer quan s’enllacen marcs en OS/2 i fondo diferent en la pantalla d’inici d’Apache OpenOffice.

Apache OpenOffice 4.1.7 en valencià