Programa compressor / descompressor d’archius zip, rar, iso, tar i atres formats, una volta instalat obrir-lo des del botó Inicio, anar a Ferramentes, Opcions i Sistema i marqueu totes les caselles per a associar els archius i si no vos ix en valencià, en Language triar Valencian.