Navegador de pagines web. En moltes opcions i possibilitats, se li poden afegir noves funcions per mig d’extensions, com la traduccio al Valencià