WinMerge es una ferramenta que mos permetra comparar tant carpetes com archius presentant les diferencies en forma de text visual, que sera facil d’entendre i manejar.
WinMerge sera molt util a l’hora de determinar que es lo que ha canviat entre les versions de distints proyectes per a despres mesclar canvis entre abdos versions.
WinMerge mos mostrarà de manera clara utilisant barres de color les llinies de text en les quals hi ha diferencies. Contarém en un editor de text en el qual podrem modificar elements en qualsevol dels texts. Tambe podrem comparar directoris i sincronisar archius.